แชร์โพสนี้

การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกจะส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่อการอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดกาแฟ ซึ่งสำหรับหลายๆประเทศแล้ว กาแฟ ถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญที่สุด