แชร์โพสนี้

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ชื่อว่า Gauss (เกาส์) เป็นแว่นถนอมสายตารุ่นใหม่จากเทคโนโลยีถนอมสายตา โดยมีความสามารถพิเศษในการป้องกันสายตาของผู้ใช้จากแสง UV และ แสงสีฟ้าจากหน้าจอต่างๆ ได้ โดยไม่รบกวนการมองเห็นของผู้ใช้