แชร์โพสนี้

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เรียกว่า Sugru (ซู-กรู) รูปร่างหน้าตาคล้ายๆ ดินน้ำมันทั่วไป แต่เป็นดินปั้นเอนกประสงค์ที่ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่างเลยทีเดียว