แชร์โพสนี้

ผลการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ พบว่า Microbeads (ไมโครบีท) ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีผลก่อมลภาวะสะสมในสิ่งแวดล้อม