แชร์โพสนี้

ที่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ได้จัดงานเทศกาลแยมฤดูร้อนขึ้นที่บริเวณกำแพงเครมลิน ซึ่งมีผู้ผลิตแยมชาวรัสเซียหลายคนนำมาวางขาย ทั้งแยมผลไม้ที่ใช้วิธีการผลิตแบบดั้งเดิมและแบบใหม่ๆ รวมถึงแยมที่ทำจากดอกกุหลาบและลูกสน นอกจากขายแยมและอาหารแปรรูปชนิดอื่นๆแล้ว เทศกาลนี้ยังขายชาด้วย เพราะชาวรัสเซียมีวัฒนธรรมการกินแบบดั้งเดิม ที่นิยมผสมแยมลงไปในชาเพื่อเพิ่มความหวาน