แชร์โพสนี้

แต่ละประเทศมีวิธีกักเก็บน้ำเพื่อสามารถลดการใช้น้ำน้ำแตกต่างออกกันไป โดยใน Los Angeles ของสหรัฐอเมริกา ได้ใช้วิธี Shade ball ลงในแม่น้ำ เพื่อป้องกันการระเหยจากความร้อน หรือในเปรู ได้มีการพยายามกู้คืนแหล่งน้ำโบราณนี้ โดยใช้การฟื้นฟูท่อน้ำ ที่มีความยาวของแหล่งอารยธรรม อินคา และในเปอร์โตริโก ได้ออกระเบียบการจัดสรรน้ำ โดยให้ประชาชนสามารถใช้น้ำได้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ในขณะที่ต้องหยุดใช้น้ำเป็นเวลาทั้งหมด 48 ชั่วโมง