แชร์โพสนี้

สื่อต่างประเทศมองว่า เหตุการณ์ระเบิดราชประสงค์ ได้สร้างผลกระทบต่อค่าเงินบาทเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังส่งผลต่อ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว