แชร์โพสนี้

ยอดผู้ใช้ smartphone เพื่อการอ่านหนังสือ เพิ่มขึ้นในปีนี้2558 กว่าร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปี 2555 ที่มีจำนวนผู้อ่านหนังสือบนมือถือเพียงร้อยละ 9