แชร์โพสนี้

คู่รักเพศเดียวกันที่แต่งงานและอยู่อาศัยด้วยกันภายในประเทศสหรัฐอเมริกา จะได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เท่าเทียมกับคู่แต่งงานทั่วไป