แชร์โพสนี้

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เรียกว่า The Kitchen Workbench เป็นเขียงหั่นอาหารรูปแบบใหม่ ที่มีกรอบเสริมด้านข้าง สามารถใส่ถังหรือตะกร้าโปรงใสเพิ่มเข้าไปได้ เป็นอุปกรณ์ช่วยให้การทำอาหารสะดวกขึ้น