แชร์โพสนี้

ผลสำรวจเผยในปี 2014 ร้านค้าออนไลน์ที่เปิดโดยนักศึกษาชาวจีน ช่วยสร้างงานกว่า 300,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้จำนวนบัณฑิตที่ลงทะเบียนไว้กับฝ่ายอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ เพื่อจะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง มีจำนวนเกือบ 480,000 คน