แชร์โพสนี้

สถานศึกษาเอกชน ในประเทศแถบแอฟริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียใต้ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และมีแนวโน้มที่จะสามารถแซงหน้าโรงเรียนรัฐบาลทั่วๆไปได้