แชร์โพสนี้

ย้อนกลับไปเกือบ 2 เดือนก่อนประเทศไทยพบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์สเป็นรายแรก ซึ่งตอนนี้สามารถควบคุมการระบาดได้แล้ว ทั้งนี้ไปดูกันว่าจะมีมาตรการเฝ้าระวังอะไรบ้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติและคนไทยที่ต้องไปรักษาพยาบาล