แชร์โพสนี้

Kingii ถุงลมพองตัวเพื่อช่วยชีวิตจากการจมน้ำหรือเหตุฉุกเฉิน สามารถพยุงผู้ใช้ขึ้นมาจากใต้น้ำได้อย่างรวดเร็ว โดยถุงลมพองได้นานสูงสุดถึง 2 วัน และเปลี่ยนใส่ถุงใหม่ได้ตลอดเวลา