แชร์โพสนี้

ทำเนียบขาว พบระดับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคหอบหืด และการเสียชีวิตเนื่องมาจากอุณหภูมิความร้อน หรือการย้ายถิ่นที่มากขึ้นของแมลงต่างๆ เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่กลุ่มมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์