แชร์โพสนี้

ตอนนี้อาจจะได้ยินข่าวอีโบล่าน้อยลง เพราะกระแส MERs มาแทน แต่ความจริงแล้ว เชื้อยังคงอยู่แถวแอฟริกาตะวันตก โดยไม่ได้แพร่กระจายจากคนสู่คนมากเหมือนช่วงที่ผ่านมา นักวิทยาศาตร์จึงต้องค้นหาพาหะเชื้ออีโบล่า เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดอีกครั้ง