แชร์โพสนี้

นักวิจัยอังกฤษแนะนำปลูกหญ้าพิเศษชนิดหนึ่ง แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการทำเกษตรนานนับสิบปี
 
อังกฤษ เริ่มมีการทำเกษตรอุตสาหกรรมและใช้สารเคมีตั้งแต่ยุคหลังสงครามเป็นต้นมา เพื่อผลิตอาหารราคาถูก ส่งผลให้ดินเสื่อมโทรมอย่างหนัก แต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะอังกฤษเท่านั้น แต่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งสหประชาชาติประเมินว่า หากไม่แก้ปัญหาดินเสื่อมโทรม ก็จะเพาะปลูกได้อีกเพียงแค่ 60 ปีเท่านั้น
 
ตอนนี้ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งทางตะวันตกของอังกฤษ มีโครงการนำร่องปรับปรุงดินด้วยวิธีธรรมชาติ โดยปลูกหญ้าพิเศษที่เรียกว่า herbal ley เป็นหญ้าที่มีระบบรากลึกและมีธาตุอาหารที่สมดุล ใช้ปลูกสลับกับพืชผลทางการเกษตรชนิดอื่น จะช่วยปรับปรุงดินและระบบนิเวศในดินให้ดีขึ้น เมื่อดินดี ผลผลิตทางการเกษตรก็จะดีขึ้น นอกจากนี้ ดินดียังทำหน้าที่เป็นหลุมคาร์บอน หรือ carbon sink ที่ช่วยกักก๊าซคาร์บอนไว้ในดิน ไม่ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ
 
ส่วนหญ้าที่ได้ก็สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ใช้ป้อนโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติ เรื่องนี้เป็นข้อเสนอของ Ecotricity ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานสะอาด นำหญ้าชนิดนี้มาหมักผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่ง Dale Vince เสนอให้เป็นทางเลือกแทนการขุดเจาะดินหาก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีที่เรียกว่า fracking ซึ่งทำลายดินอย่างรุนแรง Vince บอกว่า ก๊าซจากหญ้าเป็นการใช้ดินอย่างยั่งยืน และเชื่อว่า สามารถจะตั้งโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ ได้เพียงพอให้พลังงานบ้านทุกหลังในอังกฤษใช้ภายในปี 2035 หรืออีก 18 ปีข้างหน้า