แชร์โพสนี้

ผลสำรวจของรัฐบาลอินเดียชี้ว่า การจ่ายเงินเดือนพื้นฐานแบบให้เปล่า (UBI) อาจจะช่วยแก้ความยากจนได้
 
รายงานผลสำรวจเศรษฐกิจปี 2016-2017 ของรัฐบาลอินเดียระบุว่า UBI เป็นแนวคิดที่ทรงพลัง และอาจจะมีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับความยากจนดีกว่าสวัสดิการรัฐที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม หากนำไปใช้จริงตอนนี้ อาจจะไปไม่รอดเนื่องจากอุปสรรคการเมือง และอินเดียก็ยังไม่พร้อมสำหรับแผนนี้
 
หลักการของระบบเงินเดือนพื้นฐานแบบให้เปล่า คือ พลเรือนจะได้รับเงินก้อนหนึ่งจากรัฐ แลกกับการเสียสิทธิในการรับผลประโยชน์อื่นๆ
 
ศาสตราจารย์ Guy Standing สมาชิกผู้ก่อตั้งของ Basic Income Earth Network บอกกับ Business Insider ว่าการทดลองใช้ระบบ UBI ได้ผลดีอย่างน่าทึ่ง ทำให้คนรู้สึกได้ควบคุมเงินของตนเอง ช่วยลดการก่อหนี้ และเป็นการเพิ่มอำนาจให้ผู้หญิงมากขึ้น
 
สำหรับประเทศที่ทดลองใช้ระบบนี้แล้วก็คือ ฟินแลนด์ ทดลองแจกเงินเดือนคนว่างงาน 2 พันคนรายละ 560 ยูโร หรือ 2 หมื่นบาทแบบไม่มีเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ถ้านำมาใช้กับอินเดียอาจจะเจออุปสรรคสำคัญ ที่ฟินแลนด์ไม่มี นั่นคือความต่างในบริบททางสังคมและเศรษฐกิจในอินเดียมีสูงมาก นอกจากนี้ภาครัฐยังมีปัญหาทุจริตรุนแรง การเมืองแบบอุปถัมภ์ กฎระเบียบราชการต่างๆ ซึ่งจะทำให้การจ่ายเงินให้เปล่าเป็นเรื่องยาก
 
ข้อมูลปี 2014 ประเมินว่า อินเดียมีประชากร 1 พัน 300 ล้านคน มีเศรษฐกิจที่กำลังขยายตัว แต่ประชาชนร้อยละ  29.5 ยังคงยากจน โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท