แชร์โพสนี้

ผู้นำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา ลาออกหลังเกิดปัญหาโต้แย้งกับพระสันตะปาปา โดยจุดเริ่มต้นของปัญหาเกิดจากการที่อาสาสมัครไปแจกถุงยางอนามัยในเมียนมา
 
แกรนด์ มาสเตอร์ แมทธิว เฟสติ้ง อายุ 67 ปี ผู้นำรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโรม ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังเกิดปัญหาโต้แย้งกับพระสันตะปาปา โดยเขาปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของสำนักวาติกัน ถึงเหตุผลที่สั่งปลด แกรนด์ ชานซ์เลอร์ อัลบรีชท์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ เมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวเปรียบเสมือนรัฐมนตรีต่างประเทศ และรัฐมนตรีมหาดไทย ของรัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา
 
ส่วนการสั่งปลดแกรนด์ ชานซ์เลอร์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ มีสาเหตุจากอาสาสมัครของออร์เดอร์ออฟมอลตา นำถุงยางอนามัยนับพันชิ้นไปแจกในเมียนมา ตามโครงการป้องกันเชื้อเอชไอวี และคุมกำเนิด อย่างไรก็ดี การคุมกำเนิดด้วยวิธีใดๆ ก็ตามที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ถือว่าผิดหลักคำสอนของศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก แม้ว่าแกรนด์ ชานซ์เลอร์ ฟอน โบเอซีลาเจอร์ จะสั่งระงับโครงการทันที หลังจากทราบเรื่อง และเท่าที่ผ่านมาพระสัตปาปา ทรงส่งเสริมให้ศาสนจักรใจกว้างในเชิงปฏิบัติก็ตาม ด้านโฆษกของ ออร์เดอร์ออฟมอลตา แถลงว่า เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา พระสันตปาปา ทรงขอให้นายเฟสติ้งลาออก ซึ่งเขาก็ตกลง
 
รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา คืออะไร??
 
รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา เป็นหน่วยทหารในนครเยรูซาเลม ที่เริ่มมีการรวมตัวเมื่อยุคศตวรรษที่ 11 ในสมัยนั้นส่วนมากเป็นชนชั้นขุนนางที่คอยดูแลผู้แสวงบุญจากทุกศาสนา แต่ปัจจุบัน ผันตัวมาเป็นกลุ่มการกุศลคาทอลิกด้านสาธารณสุขที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีสมาชิกประมาณ 13,500 คน และมีเจ้าหน้าที่ กับอาสาสมัครซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปประมาณ 100,000 คน รัฐอธิปไตยทหาร ออร์เดอร์ออฟมอลตา ไม่มีดินแดนเป็นของตัวเอง แต่ก็ได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างลักษณะเดียวกับประเทศ เช่น พิมพ์สแตมป์เอง มีหนังสือเดินทาง ทะเบียนรถ และมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอีก 106 รัฐ รวมถึงนครรัฐวาติกันด้วย