แชร์โพสนี้

 
สหรัฐอเมริกาเพิ่งจะได้ประธานาธิบดีคนใหม่ และประเด็นหนึ่งที่คนพูดถึงคือ ความตึงเครียดเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ จากความขัดแย้งกับเกาหลีเหนือ จีน และรัสเซีย มีผู้คิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น ถ้ายิงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดที่มีอยู่บนโลก
 
ปัจจุบัน ทั่วโลกมีหัวรบนิวเคลียร์ 14,900 ลูก โดยประเทศที่มีมากที่สุดคือ รัสเซีย มี 7,000 ลูก สหรัฐอเมริกา มี 6,800 ลูก ส่วนประเทศอื่นๆ ที่มีอาวุธนิวเคลียร์ก็มีจำนวนลดหลั่นกันไปไม่เกินหลักสิบหลักร้อย อย่างเช่น สหราชอาณาจักรมี 215 ลูก จีนมี 260 ลูก เกาหลีเหนือมี 10 ลูก
 
องค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBTO) ระบุว่า การระเบิดของอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเกิดขึ้นที่สหภาพโซเวียตเมื่อปี 1961 เป็นการทดลองระเบิดชื่อ Tsar Bomba มีขนาด 50 เมกะตัน หรือรุนแรงกว่าระเบิดฮิโรชิม่าเกิน 3,800 เท่า นี่คือระเบิดแค่ลูกเดียว แต่อาวุธนิวเคลียร์ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงขนาดนั้น
 
ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์รุนแรงที่สุดคือ สหรัฐฯและรัสเซีย เรียกว่าระเบิดเทอร์โมนิวเคลียร์ ชื่อ B83 โดย B83 ของสหรัฐฯ มีขนาด 1.2 เมกะตัน หรือเท่ากับระเบิดฮิโรชิม่า 79 ลูก รายงานบอกว่า ถ้าสหรัฐฯและรัสเซีย ยิงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดใส่กัน ก็จะเป็น B83 นี่แหละที่สร้างความเสียหายมากที่สุด
 
สมมติว่ายิงอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดหมื่นกว่าลูกบนพื้นผิวโลก กระจายอย่างสม่ำเสมอทั่วโลก จะทำให้แผ่นดินหายไปทันที 94 กิโลเมตร โครงสร้างพื้นฐาน 232,000 ตารางกิโลเมตรจะระเบิดหายไป เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ ทำให้ทุกอย่างในรัศมี 79,000 กิโลเมตรระเหิดเป็นไอ ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ 5.8 ล้านตารางกิโลเมตร จะมีแผลไหม้รุนแรง
 
หลังจากนั้น จะมีกัมมันตภาพรังสีปนเปื้อนในชั้นบรรยากาศโลก ครอบคลุมพื้นที่ 284,000 ตารางกิโลเมตร คนส่วนใหญ่ที่รอดตายจากการระเบิดครั้งแรกจะล้มป่วยจากกัมมันตภาพรังสี และ ถึงตอนนี้แล้ว ถ้ายังมีใครไม่ตาย ก็ต้องเตรียมรับมือกับความมืดมิดของฤดูหนาวนิวเคลียร์ ซึ่งเกิดจากเขม่าคาร์บอนจากการระเบิดแผ่ปกคลุมชั้นบรรยากาศทำให้โลกมืดมิด และมีอุณหภูมิเย็นลง และหนาวนานนับร้อยปี ระบบนิเวศล่มสลาย