แชร์โพสนี้

กฎหมายใหม่ของฝรั่งเศสที่ห้ามนายจ้างอีเมลตามงานลูกจ้าง เริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมา
 
Right to disconnect หรือสิทธิที่จะตัดขาดการสื่อสาร เป็นกฎหมายใหม่ของฝรั่งเศส ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ 1 มกราคมที่ผ่านมา อนุญาตให้พนักงานบริษัทที่จ้างพนักงานเกิน 50 คน ไม่ต้องสนใจอีเมลบริษัทนอกเวลางาน กฎหมายฉบับนี้ถือเป็นหลักประกัน เพื่อให้เจ้านายเคารพเวลาพักผ่อนและพักร้อนของลูกน้อง รวมถึงชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัว
 
หลังกฎหมายฉบับนี้มีผล มีปฏิกิริยาทั้งแง่บวกและแง่ลบ เมื่อพิจารณาว่า ฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องแรงงานมากที่สุด มีการชุมนุมประท้วงของสหภาพแรงงานเป็นประจำ จนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ปัจจุบัน ฝรั่งเศสมีกฎหมายแรงงานหลายฉบับ เพื่อคุ้มครองแรงงานจากการถูกเลิกจ้าง เช่น บังคับให้มีเวลาพักร้อนปีละ 5 สัปดาห์ และทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 35 ชั่วโมง
 
บริษัท ParlonsRH.com ซึ่งให้คำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลกล่าวว่า วัฒนธรรมฝรั่งเศสผูกติดกับการสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคม และยังยึดโมเดลเก่าๆ ที่ต้องปกป้อง ควบคุมในทุกๆเรื่อง ชอบออกกฎหมายจนคนไม่กล้าเสี่ยงทำอะไร
 
ขณะเดียวกันก็มีเสียงวิจารณ์ว่า กฎหมายนี้ไม่มีบทลงโทษ เป็นกฎหมายที่ไม่ลงทุน และถูกมองเป็นการแก้เกี้ยวของรัฐบาล หลังจากใช้ความพยายามอย่างหนักตั้งแต่ปีที่แล้วที่จะปฏิรูปแรงงาน แต่ทำไม่สำเร็จ เพราะเจอกระแสต่อต้านรุนแรง
 
อันที่จริง บริษัทใหญ่หลายแห่งของฝรั่งเศสมีกฎระเบียบห้ามส่งอีเมลนอกเวลางานอยู่แล้ว เช่น บริษัทประกัน Allianz France ห้ามส่งอีเมลเรื่องงานหลัง 18 นาฬิกา หรือเรียกประชุมพนักงานตอนเย็น วิทยาลัย KEDGE Business School ห้ามส่งอีเมลถึงพนักงานหลัง 19 นาฬิกา โดยตั้งระบบเตือนอัตโนมัติ และให้รอส่งอีเมลเช้าวันทำงานถัดไป