แชร์โพสนี้

องค์การอนามัยโลกประกาศให้ไวรัสซิกาในหลายประเทศเป็นภาวะฉุกเฉิน หลังพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น
 
องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้แถลงประกาศให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสซิกาในหลายประเทศ เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เนื่องจากไวรัสซิกาซึ่งมีพาหะนำโรคเป็นยุงลาย สามารถแพร่ระบาดได้รวดเร็วมาก และยังส่งผลกระทบต่อเด็กแรกเกิดที่คลอดออกมาแล้วมีศีรษะเล็กกว่าปกติ
 
ในบราซิลพบเด็กแรกคลอดที่มีภาวะพิการแต่กำเนิดที่เชื่อว่ามีผลมาจากการติดเชื้อไวรัสซิกาแล้วอย่างน้อย 3,718 ราย นับตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดนี้พุ่งขึ้นผิดปกติทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศในเดือนตุลาคม ในจำนวนนั้นมีเด็กเสียชีวิต 49 ราย หลังจากก่อนหน้านี้พบผู้ติดเชื้อเฉลี่ยแล้วแค่ปีละประมาณ 160 คนเท่านั้น
 
นอกจากนี้ ยังพบว่าไวรัสซิกากำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา โดยภาพรวมมีการคาดคะเนว่าอาจมีผู้ติดเชื้อไข้ซิกามากถึง 3-4 ล้านราย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี ในบริเวณทวีปอเมริกาเหนือ ในขณะที่องค์การแพนสุขภาพอเมริกัน (PAHO) ได้เพิ่มประเทศคอสตาริกา และประเทศจาเมกา ลงในรายชื่อประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคซิกา โดยขณะนี้มีอยู่ทั้งสิ้น 28 ประเทศด้วยกัน
 
ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกันหรือวิธีรักษาผู้ติดเชื้อซิกา ที่มีอาการคล้ายไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา โดยทำให้เกิดไข้อ่อนๆ เป็นผื่นคัน และตาแดง ผู้ติดเชื้อราว 80% ไม่แสดงอาการ ทำให้ยากที่สตรีมีครรภ์จะรับรู้ว่าตนเองติดเชื้อหรือไม่