แชร์โพสนี้

 
ในหลายปีที่ผ่านมาก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนได้ปกคลุมชั้นบรรยากาศของโลก ก่อให้เกิดการเพิ่มสูงขึ้นของอุณหภูมิ และปัญหาต่างๆ มากมาย นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ระดมสมองแก้ปัญหามาหลายปี และในปีนี้นี่เองที่พวกเขาคิดค้นวิธีที่เหมือนหลุดมาจากนิยายวิทยาศาสตร์สำเร็จ นั่นคือการนำเจ้าก๊าซคาร์บอนมาอัดเป็นแท่งของแข็ง
 
โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Southampton ได้ทำการสกัดคาร์บอนจากชั้นบรรยากาศมาไว้ในน้ำและขังมันเอาไว้ในบ่อใต้น้ำที่ประเทศไอซ์แลนด์ หลังจากผ่านไปสองปี ของเหลวนี้ได้ทำปฏิกิริยากับแร่บะซอลต์ จนเกิดการตกผลึกเป็นคริสตัล ซึ่งจะเป็นอยู่ในสภาพนี้เป็นพันๆ ปีต่อจากนี้
 
แม้จะเป็นการค้นคว้าที่น่าตื่นตาตื่นใจมากที่สุด แต่การจับเจ้าก๊าซคาร์บอนมาอัดแท่งนั้นก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ คือมันจะได้ผลหากที่เก็บกักเจ้าของเหลวคาร์บอนนี้มีลักษณะทางภูมิภาคและภูมิอากาศคล้ายไอซ์แลนด์เท่านั้น และการยกระดับจากการทดลองเล็กๆ ไปสู่แผนระดับโลกยังต้องใช้เวลาในการศึกษาเพิ่มเติม แต่เพื่อลดภาวะโลกร้อน ทางทีมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงเดินหน้ากันเต็มที่