แชร์โพสนี้

นักอนุรักษ์ธรรมชาติ มองต่างกันในประเด็นทางรถไฟที่ออกแบบโดยชาวจีนที่จะตัดผ่านอุทยานแห่งชาติ โดยทางรถไฟจะสร้างอยู่บนสะพาน และให้สัตว์ป่าลอดผ่านด้านล่างสะพาน อย่างไรก็ตาม นักรณรงค์เรื่องสัตว์ป่า กำลังประท้วง โดยบอกว่าโครงการนี้ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
กรุงไนโรบี ขึ้นชื่อว่าเป็นธุรกิจสัตว์ป่าของโลก จากการก่อตั้งอุทยานแห่งชาติไนโรบีเมื่อ 70 ปีที่แล้ว และกลายเป็นเขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของเคนยา ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาดูยีราฟหรือม้าลาย ที่เดินอยู่ในพื้นที่อุทยานที่มีขนาด 117 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้
 
บริษัทรถไฟเคนยา หรือ KRC วางแผนสร้างสะพานความยาว 6 กิโลเมตร ยกสูงเหนือพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะไม่ให้กระทบต่อการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า โดยโครงการนี้มีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2560 ส่วนผู้สนับสนุนมองว่าจะเป็นผลดีต่อการค้าขาย การจ้างงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
 
ขณะที่ชาวเคนยาหลายคน กังวลถึงค่าก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการจ่ายเงินคืนให้กับจีนซึ่งเป็นผู้ให้กู้ยืมเงินทุน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่ออกมาคัดค้าน เนื่องจากพวกเขามองว่า สะพานทางรถไฟรุกล้ำที่พื้นสีเขียวขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง
 
อย่างไรก็ตาม ศาลสิ่งแวดล้อมมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างสะพานทางรถไฟไว้ก่อน ตามคำร้องขอของกลุ่มนักอนุรักษ์ ที่ต้องการให้องค์การจัดการทางสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หรือ NEMA จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ให้เสร็จสมบูรณ์
 
ขณะที่ กลุ่มเพื่อนอุทยานแห่งชาติไนโรบี หรือ FoNNaP ต่างหวังว่าจะหยุดยั้งโครงการนี้ได้ เนื่องจากกังวลว่า โครงการฯ จะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของอุทยานในอนาคต
 
Akshay Vishwanath หัวหน้ากลุ่มเพื่อนอุทยานแห่งชาติไนโรบี กล่าวว่า “โดยปกติผมคิดว่าจุดยืนของกลุ่มเพื่อนอุทยานแห่งชาติไนโรบี ต่างตระหนักว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลายๆ อย่าง ไม่ควรจะเข้ารุกล้ำ ปกคลุม หรือสร้างใต้อุทยานแห่งชาติ มีหลายเหตุผล มีหลายอุทยานแห่งชาติที่เป็นพื้นที่ได้รับความคุ้มครองด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและที่อยู่สำหรับสัตว์ป่า รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ จึงไม่มีเหตุผลที่โครงสร้างพื้นฐานหรือสิ่งต่างๆ จะตัดผ่าน ลอดใต้ หรือปกคลุมพื้นที่เหล่านี้ มีปรัชญาที่หาได้จากอุทยานแห่งชาติ มีคุณค่าที่ถูกกำหนดไว้ ทั้งด้านความสวยงาม การพักผ่อนหย่อนใจ การอนุรักษ์ธรรมชาติ ฯลฯ ผมคิดว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางรถไฟความกว้างขนาดมาตรฐาน (SGR) หรือสิ่งที่จะเข้ามาขัดขวางคุณค่าพวกนั้น จึงเป็นเหตุผลที่เราบอกว่าไม่ควรมีสิ่งใดตัดผ่านเข้ามาในอุทยานแห่งชาติ”
 
อุทยานแห่งชาติไนโรบี เหมือนเป็นบ้านที่ประสบความสำเร็จในการอนุรักษ์สัตว์หลายสายพันธุ์ แต่ความใกล้เมืองทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนของมนุษย์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว และการใช้ชีวิตของสัตว์ป่า