แชร์โพสนี้

สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The World Conservation Congress) หรือ IUCN ขึ้นบัญชีให้ ยีราฟ เป็นสัตว์เสี่ยงสูญพันธุ์หลังจากจำนวนลดลงร้อยละ 40 ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
 
ยีราฟ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สูงที่สุดในโลก มีอยู่แพร่หลายในพื้นที่ตอนใต้และตะวันออกของทวีปแอฟริกา เดิมเคยถูกขึ้นสถานะเป็น “สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์” (Least Concern to Vulnerable) แต่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา IUCN ได้มีมติปรับสถานะให้ใหม่เป็น สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable) เนื่องจากประชากรที่ลดลงอย่างรวดเร็วถึงร้อยละ 36-40 จากเดิมที่เคยมีอยู่ 1 แสน 5 หมื่น 1 พัน 702 ถึง 1 แสน 6 หมื่น 3 พัน 452 ตัว ในปี 1985 ปรากฏว่าเหลือแค่ 9 หมื่น 7 พัน 562 ตัวในปี 2015
 
พันธุ์ที่เสี่ยงมากที่สุดคือ ยีราฟรอทชายด์ ที่มีประชากรเหลือเพียง 140 ตัวในช่วงทศวรรษ 1980 สาเหตุเกิดจากสูญเสียถิ่นที่อยู่ จากการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อทำเกษตร ทำให้ยีราฟเริ่มขาดแคลนอาหาร และพากันล้มตาย นอกจากนี้ก็ยังมีคนฆ่ายีราฟที่รุกล้ำพื้นที่เพาะปลูกด้วย สถานการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทางภาคตะวันตกของเคนย่า ซึ่งเป็นถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของยีราฟ เหตุดังกล่าวทำให้มีการเปิดศูนย์ยีราฟ ที่กรุงไนโรบี เมืองหลวงของเคนย่า เพื่ออนุรักษ์ยีราฟรอทชายด์ ที่นี่เลี้ยงยีราฟไว้ครอบครัวหนึ่ง และเปิดให้สาธารณชนเข้าไปชมได้ในปี 1983 ผู้ที่เข้าไปชม สามารถให้อาหารเม็ดพวกมันได้อย่างใกล้ชิด