แชร์โพสนี้

มีงานวิจัยออกมาว่า แบดมินตันเป็นกีฬาที่ลดความเสี่ยงเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้มากที่สุด เหนือกว่ากีฬาอื่นๆ ทุกประเภท
 
เว็บไซต์ The Guadian รายงานว่า งานวิจัยนี้เป็นของทีมวิจัยนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสาร British Journal of Sports Medicine ระบุว่ากีฬาประเภทแบดมินตัน หรือเทนนิส ลดความเสี่ยงเสียชีวิตในทุกกลุ่มอายุได้เกือบร้อยละ 50 รองลงมาคือ ว่ายน้ำ และกีฬาแอโรบิก ขณะที่การวิ่ง หรือเตะฟุตบอล ลดความเสี่ยงได้น้อยกว่า
 
การเก็บข้อมูล ทำกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ 80,306 คนอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไปที่อังกฤษ และสก็อตแลนด์ ระหว่างปี 1994-2008 โดยให้ตอบคำถามด้านสุขภาพ รูปแบบการใช้ชีวิต และการออกกำลังกาย กีฬาที่ชอบเล่น และเล่นบ่อยแค่ไหน จริงจังแค่ไหน และนานเท่าไร จากนั้นสำรวจอีก 9 ปีต่อมา ในระหว่างนั้นมีผู้ตอบแบบสอบถามเสียชีวิต 8,790 คน โดยในจำนวนนี้มี 1,909 เสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 
ผลวิจัยชี้ว่า การขี่จักรยานลดความเสี่ยงเสียชีวิตได้ร้อยละ 15, ว่ายน้ำลดได้ร้อยละ 28, กีฬาแอโรบิกลดได้ 27 ส่วนกีฬาประเภทที่ใช้ไม้ตี อย่างแบดมินตัน และเทนนิส ลดได้ร้อยละ 47 ส่วนกีฬาฟุตบอลและรักบี้ ไม่พบว่ามีส่วนช่วยลดความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเลย
 
ส่วนความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ งานวิจัยพบว่า การว่ายน้ำช่วยลดความเสี่ยงได้ร้อยละ 41 ขณะที่กีฬาแอโรบิกลดได้ 36 และกีฬาแบดมินตัน หรือเทนนิส ลดได้ร้อยละ 56 ขณะที่การวิ่ง การปั่นจักรยาน และฟุตบอล ไม่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ
 
นักวิจัยบอกว่า ผลวิจัยที่ชี้ว่า กีฬาบางประเภทไม่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยง อาจจะไม่จริงทั้งหมด และต้องทำวิจัยครอบคลุมกว่านี้เพื่อยืนยัน