แชร์โพสนี้

บริษัทอังกฤษ พัฒนาแขนหุ่นยนต์จิ๋วช่วยงานผ่าตัดที่มีความละเอียดอ่อน อย่างเช่น การผ่าต้อกระจก โดยทำได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยกว่าใช้มือคนเพียงอย่างเดียว 
 
แอกซิส (Axsis) เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบ ของ Cambridge Consultants บริษัทพัฒนาเทคโนโลยี แขนกลมีขนาดเล็กสามารถติดเครื่องมือผ่าตัด ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 1.8 มิลลิเมตร ตัวหุ่นมีขนาดเท่ากับกระป๋องน้ำอัดลม ถือว่าเล็กมากถ้าเทียบกับหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน กลไกบังคับเคลื่อนไหวทั้งหมดจะอยู่ในตัวหุ่น ใช้สายเคเบิลเล็กเท่าเส้นผมควบคุมแขนกล ทำให้มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากขึ้น ส่วนการบังคับหุ่นยนต์จะทำผ่านจอยสติ๊ก 2 อัน และมองเห็นการทำงานผ่านจอวีดีโอที่ขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น  
 
ต้อกระจก คือรอยขุ่นของกระจกตา ซึ่งจะบดบังแสง ทำให้มองไม่เห็น ปัจจุบัน มีการผ่ารักษาทั่วโลกปีละประมาณ 20 ล้านราย แพทย์จะรักษาโดยใช้ปากคีบขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 มิลลิเมตร และส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ ผ่ากระจกตาที่ขุ่นมัวทิ้ง และเปลี่ยนกระจกตาเทียมให้ ความยากคือ ถ้ามือไม่นิ่งพอ อาจจะผ่าโดนส่วนที่ไม่ต้องการ แต่แขนกลนี้จะมีความแม่นยำกว่า และมีโปรแกรมสั่งให้หยุดการเคลื่อนไหวทันที ถ้าแพทย์บังคับแขนกลออกไปนอกพื้นที่กายวิภาคที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญดวงตาบอกว่า หุ่นยนต์ที่ใช้อยู่ ถือว่าทำงานได้ดีอยู่แล้ว และมีความผิดพลาดต่ำ
 
ปัจจุบัน หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการผ่าตัดมากขึ้น อย่างเช่น ใช้ในการผ่าไส้เลื่อน ผ่าตัดลดความอ้วน ผ่าตัดมดลูก และผ่าตัดต่อมลูกหมาก ขณะที่บริษัท Intuitive Surgical ผู้ผลิตหุ่นยนต์ผ่าตัดของสหรัฐรายงานว่า ขายหุ่นยนต์ผ่าตัดชื่อ da Vinci ได้มากกว่า 3,600 ตัวทั่วโลก
 
ขณะนี้หุ่นยนต์แอกซิส ยังอยู่ในขั้นพัฒนาต้นแบบ ต้องใช้เวลาอีก 2-4 ปีจึงจะเข้าสู่ตลาดได้