แชร์โพสนี้

บริษัท Ecovative Design ในรัฐนิวยอร์ก คิดค้นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้เชื้อราไมซีเลียม เป็นองค์ประกอบซึ่งเป็นราที่ผลิตเส้นใยที่มีความแข็งแรง หลักการก็คือ ทำเชื้อราอัดแท่งบรรจุถุง เพาะให้งอก จากนั้นก็ขายเป็นวัสดุยัดไส้เฟอร์นิเจอร์ หรือนำราที่ได้มาอัดเป็นแผ่นใช้แทนไม้ โดยใช้ความร้อนและแรงอัด
 
อีกบริษัทที่มีแนวคิดคล้ายกันคือ บริษัท bioMASON ในรัฐนอร์ทแคโรไลน่า ผลิตอิฐชนิดที่ไม่ต้องเผา โดยผสมเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งในทราย อัดในแม่พิมพ์ อิฐจะจับตัวเป็นก้อนและมีความแข็งแรง ทนทานเพราะเป็นวิธีที่เลียนแบบกระบวนการก่อตัวของปะการัง  
 
ทั้ง 2 บริษัทนี้ มีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปั้จจุบันวัสดุชีวภาพถือว่ายังเป็นอตุสาหกรรมที่ค่อนข้างใหม่ แต่คนในวงการนี้เชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใสในไม่ช้า