แชร์โพสนี้

โมร็อคโก ลงทุนกว่า 90,000 ล้านบาท สำหรับโครงการนัวร์ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้ง เพื่อติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยจะความกว้างเทียบเท่ากับสนามฟุตบอลประมาณ 200 สนาม ผู้บริหารโครงการนัวร์มีเป้าหมายที่จะสร้างพลังงานสะอาดขึ้นมาให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งภายในปี 2030
 
สำหรับพื้นที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการนัวร์ มีความแตกต่างจากพื้นที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์อื่นๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของโมร็อคโก ที่มีเทือกเขาแอทลาสเป็นแหล่งน้ำสำคัญ ในการชะล้างเศษฝุ่นออกจากแผงพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้พื้นที่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ของโครงการนัวร์ ยังได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้แผงพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว สามารถทำงานได้แม้ในเวลากลางคืน
 
การพัฒนาพื้นที่ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนเท่านั้น แต่ทางผู้บริหารของโครงการมองว่า การติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ดังกล่าว จะทำให้โมร็อคโกสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่แห้งแล้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ จากแต่เดิมที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรจากพื้นที่นี้ได้เลย เพราะโดยธรรมชาติ ภูมิประเทศของโมร็อคโกนั้นเต็มไปด้วยทะเลทราย