แชร์โพสนี้

Greg Asner นักนิเวศวิทยา สถาบันวิทยาศาสตร์ Carnegie มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  เปิดเผยในที่ประชุม The Heart of Borneo conference ว่าสามารถค้นพบต้นไม้ที่มีความสูงมากที่สุดในโลกบริเวณเกาะบอร์เนียว รัฐซาบาห์ เป็นพื้นที่ป่าเขตร้อนของประเทศมาเลเซีย โดยมีความสูง 94.1 เมตร และมีความกว้างของเรือนยอดไม้ 40.3 เมตร ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถระบุสายพันธุ์ได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ทีมวิจัยของ Asner ยังค้นพบต้นไม้ที่สูงเกินกว่า 90 เมตร ในเกาะบอร์เนียว รวมแล้ว 50 ต้น โดยพบที่หุบเขาดานัม 33 ต้น พื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่า Tabin 10 ต้น และในพื้นที่ของโครงการอนุกษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของ UNDP อีก 10 ต้น