แชร์โพสนี้

ชาวบาบิโลน คือกลุ่มคนที่ค้นพบแคลคูลัส ซึ่งในในอดีตกาล นั้นมีวิทยาการที่ลึกล้ำจนสามารถคำนวณวิถีโคจรของดวงดาวต่างๆได้ แต่เพิ่งเป็นที่ค้นพบกันไม่นานนี้เองว่า โบราณวัตถุของพวกเขานั้นอาจสื่อถึงระบบแคลคูลัสของมนุษยชาติในยุคแรกก็เป็นได้
 
นักโบราณคดี แมทธิว ออสเซนไดรเวอร์แห่งมหาวิทยาลัยฮัมโบลด์ ได้สรุปผลการวิเคราะห์แผ่นดินเหนียวจารึกอักษรคูนิฟอร์มบาบิโลนจำนวนหนึ่ง ปรากฏว่าพวกมันสื่อถึงดาวพฤหัส ซึ่งเป็นดาวที่ชาวบาบิโลนเคารพบูชา เพราะเป็นตัวแทนแห่งเทพเจ้ามาร์ดุก ผู้ปกปักรักษากรุงบาบิโลน และยิ่งไปกว่านั้นคือเขาค้นพบว่าชาวบาบิโลนได้บันทึกเส้นทางการโคจรของดาวพฤหัสไว้อย่างละเอียด
 
โดยชาวบาบิโลนได้กล่าวถึงการคำนวณเส้นทางการโคจรของดาวพฤหัส โดยใช้อุปกรณ์รูปสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งคำนวณผ่านทางเส้นทางสุริยวิถี หรือเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์บนท้องฟ้า ชาวบาบิโลนสามารถบอกได้ถึงระยะทางที่ดาวพฤหัสเคลื่อนที่บนสุริยวิถีเป็นเวลาถึง60 วัน
 
แต่สิ่งที่ทำให้พวกนักโบราณคดียิ่งทึ่งขึ้นไปอีกคือ พวกเขาพบว่าชาวบาบิโลนได้บันทึกการค้นพบความเชื่อมโยงระหว่างการเคลื่อนไหว, ตำแหน่งและเวลาซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานของฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับความรู้ทางคณิตศาสตร์ของอารยธรรมกรีกในอีกหลายศตวรรษต่อมา ก็พบว่าวิทยาการของชาวบาบิโลนนั้นก้าวไกลกว่าไปมาก