แชร์โพสนี้

Green Tec บริษัทผู้เชี่ยวชาญการจัดการขยะของอียิปต์ เริ่มการรณรงค์ให้คนรีไซเคิลขยะ โดยตั้งจุดรับขยะให้คนนำขยะที่รีไซเคิลได้ อย่างเช่น ขวดน้ำ ขวดแชมพู กระป๋องมาแลกใบเสร็จสะสมแต้ม สำหรับแลกของรางวัล ซึ่งมีตั้งแต่เครดิตโทรศัพท์ไปจนถึงหนังสือนิทาน นอกจากนี้ก็ยังมีกระถางต้นไม้และเมล็ดพืชพร้อมด้วยวิธีปลูกด้วย ภายในจุดรับขยะนี้จะมีเครื่องบีบอัดขยะให้ขนาดเล็กลงก่อน จากนั้นก็จะมีรถขยะมารับขยะไปรีไซเคิล วิธีนี้สามารถช่วยลดภาระในการขนส่ง จากเดิมใช้รถบรรทุกขนได้ครั้งละ 100 กิโลกรัม ก็เพิ่มเป็น 1 ตัน   

ผู้บริหารของ Green Tec กล่าวว่า เป้าหมายเพื่อลดภาระของรัฐบาลในการกำจัดขยะ และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกฝังให้คนคิดก่อนทิ้งขยะแต่ละชิ้น เนื่องจากการรีไซเคิลขยะ ยังถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับชาวอียิปต์ ขณะเดียวกัน ก็จะช่วยลดการนำเข้าวัตถุดิบที่อียิปต์ไม่ได้ผลิตเอง เป็นการประหยัดเงินตราต่างประเทศได้อีกทาง

โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง Green Tec กับสหภาพยุโรป จะเริ่มตั้งจุดรับขยะรีไซเคิลตามโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเมืองอเล็กซานเดรีย จำนวน 41 จุด หวังจะปลูกฝังนิสัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับคนรุ่นใหม่ หากประสบความสำเร็จก็จะขยายไปยังเมืองอื่นๆด้วย