แชร์โพสนี้

นโยบายลดเวลาทำงานของยูริโกะ โคอิเกะ ผู้ว่าโตเกียว หลังจากที่ญี่ปุ่นกำลังตกอยู่ภายใต้ภาวะสังคมผู้สูงอายุอย่างหนัก จนทำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พยายามเอาชนะปัญหาดังกล่าวด้วยวิธีสุดสร้างสรรค์เหล่านี้

โดยผู้ว่าคนดังกล่าว พยายามที่จะต่อสู้กับภาวะการทำงานหนัก ที่นำไปสู่ภาวะอัตราการเกิดต่ำ ด้วยการลดชั่วโมงการทำงานลง โดยกำหนดให้พนักงานทำงานได้ดึกที่สุดถึงเพียงสองทุ่มเท่านั้น หากพนักงานคนไหนดึงดันที่จะทำงานต่อ ก็จะต้องเจอกับหน่วยป้องกันการทำงานเกินเวลา ที่จะทำการตัดไฟทันทีเมื่อถึงเวลาที่กำหนด

นอกจากนี้ ญี่ปุ่นได้จัดงานแสดงสินค้าเพื่อเตรียมตัวสู่ความตาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเตรียมตัวให้พร้อมกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ และภาวะอัตราการเกิดต่ำ ที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ ผู้สูงอายุจะได้รับคำแนะนำในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อต้องอาศัยอยู่โดยลำพัง เมื่อลูกหลานย้ายออกไปอยู่ที่อื่น รวมทั้งการจัดการทรัพย์สิน และร่างของตัวเอง