แชร์โพสนี้

วัฒนธรรมการทำประมงน้ำลึกโดยผู้หญิง หรือแฮอึนโย ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 5 กำลังจะหมดไปจากเกาหลีใต้ แม้ว่าแฮอึนโยจะเป็นอาชีพที่สามารถทำเงินได้มากประมาณหนึ่ง จนทำให้ผู้หญิงหลายๆคนสามารถเป็นเสาหลักของครอบครัวได้ แต่ด้วยรูปแบบสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้ความนิยมในอาชีพดังกล่าว ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ จนเกิดปัญหาขาดแคลนผู้สืบทอด

แฮอึนโยได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่น้อยลง เนื่องจากแฮอึนโยเป็นอาชีพที่ยาก และต้องอาศัยความชำนาญสูง เพราะในแต่ละครั้ง กลุ่มแฮอึนโยจะต้องดำน้ำลงไป ในน้ำทะเลที่เย็นจัด ที่มีความลึกถึง 20 เมตร โดยปราศจากอุปกรณ์ช่วยเหลือใดๆ

นอกจากนี้ ผู้หญิงเกาหลีรุ่นใหม่ ในพื้นที่ที่มีการทำอาชีพดังกล่าว ยังเลือกที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองใหญ่ ด้วยเหตุผลทางการศึกษา และอาชีพที่ทันสมัย ทำให้ในตอนนี้กลุ่มแฮอึนโย ที่ยังเหลืออยู่ในพื้นที่ เป็นสตรีวัยชรา ที่มีอายุมากกว่า 70 ปีทั้งหมด