แชร์โพสนี้

นักวิทยาศาสตร์อังกฤษประสบความสำเร็จในการกำจัดเชื้อเอชไอวี ด้วยการใช้เทคนิคใหม่ในการรักษา จนเชื้อไวรัสทั้งหมดหายไปจากกระแสเลือดของผู้ป่วย โดย Telegraph รายงานว่า ชายอังกฤษรายหนึ่ง อาจจะเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายแรกของโรค ที่ได้รับการรักษาจนหายขาด ด้วยวิธีการรักษาชนิดใหม่ โดยนักวิทยาศาสตร์จาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำของอังกฤษ
 
เอชไอวีเป็นโรคที่รักษาได้ยาก เนื่องจากไวรัสเอชไอวีจะทำอันตรายโดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกัน โดยการนำตัวเองเข้าไปในดีเอ็นเอของทีเซลล์ ทำให้ไวรัสเอชไอวีสามารถผลิตไวรัสตัวใหม่ออกมาได้เรื่อยๆ การรักษาในปัจจุบันทำได้เพียงขัดขวางกระบวนการดังกล่าวเท่านั้น แต่ไม่สามารถเจาะจงหาทีเซลล์ ที่มีปัญหาได้ แต่ด้วยการรักษาชนิดใหม่ ที่ชื่อว่า Anti-retroviral therapies หรือ Art ปัญหาดังกล่าวจะสามารถถูกแก้ไขได้
 
การรักษาด้วยเทคนิค Art มี 2 ขั้นตอนคือ การใช้วัคซีนเพื่อช่วยให้ร่างกายกำจัดเชื้อเอชไอวีออกจากเซลล์ในขั้นแรก และการใช้ยาชนิดใหม่ ที่มีชื่อว่า โวริโนสตัท ในขั้นที่สอง โดยยาดังกล่าว จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถตรวจจับทีเซลล์ที่มีปัญหาได้ 
 
ถึงแม้เชื้อเอชไอวีจะไม่ถูกพบในกระแสเลือดของผู้ติดเชื้อแล้ว แต่มีความเป็นไปได้ที่ไวรัสเอชไอวีจะหายไปเพียงชั่วคราวเท่านั้น ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องติดตามผลต่อไปอย่างใกล้ชิด