แชร์โพสนี้

นักจุลชีววิทยาจากสถาบัน IMTECH ของอินเดียพบว่า น้ำในแม่น้ำคงคามีจำนวนไวรัสที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียอยู่หลายชนิด และยังตรวจพบไวรัสอีก 25 ตัว ที่สามารถรักษา วัณโรค, ไทฟอยด์, เยื้อหุ้มสมองอักเสบ รวมถึงไวรัสที่ยังไม่เคยถูกพบมาก่อน ซึ่งไวรัสที่มีประโยชน์เหล่านี้ อาจถูกนำไปใช้แก้ปัญหาภาวะเชื้อดื้อยาในอนาคตได้