แชร์โพสนี้

วิกฤตเศรษฐกิจของเวเนซูเอลา ที่เกิดจากราคาน้ำมันดิบโลกที่ลดต่ำลง และการจัดการเศรษฐกิจที่ผิดพลาดของรัฐบาล ทำให้เวเนซูเอลาต้องเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อสูงถึงร้อยละ 480 ภาวะข้าวยากหมากแพงที่เกิดขึ้น เริ่มส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของเยาวชนเวเนซูเอลา โดยเด็กเวเนซูเอลากว่าครึ่งหนึ่ง ถูกลดจำนวนมื่ออาหารลงเหลือเพียง 1 ถึง 2 มื้อต่อวันเท่านั้น และเด็กหลายคนยังต้องลาออกจากโรงเรียน เพื่อไปรับจ้างทำงาน