แชร์โพสนี้

สตรีชาวซาอุดิอาระเบีย นับหมื่นคน ร่วมลงชื่อเพื่อเรียกร้องให้ยุติกฏหมายคุ้มครองจากผู้ชาย ที่ริดรอนสิทธิสตรี โดยกฏหมายฉบับนี้ระบุว่า ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีผู้คุ้มครองที่เป็นผู้ชาย และจะต้องถูกควบคุมตั้งแต่เกิดจนตาย นอกจากนี้ผู้หญิงจะต้องขออนุญาตผู้ชายทุกครั้งก่อนตัดสินใจเรื่องการแต่งงาน การเดินทาง หรือการศึกษา