แชร์โพสนี้

นักเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนทั้ง 6 คน ที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภานิติบัญญัติของฮ่องกง และเป็นกลุ่มการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ นอกเหนือจากกลุ่มอุดมการณ์ประชาธิปไตยฮ่องกงและฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลจีน โดยกลุ่มการเรียกร้องแบ่งแยกดินแดนหลายกลุ่มในฮ่องกงต้องการได้รับคะแนนเสียง เพื่อสร้างอำนาจต่อรองกับรัฐบาลจีนเกี่ยวกับนโยบายหนึ่งประเทศสองระบบ บทบาททางการเมืองของกลุ่มนักแบ่งแยกดินแดนทำให้จีนต้องพิจารณานโยบายทางการเมืองที่มีกับฮ่องกงอีกครั้ง