แชร์โพสนี้

กูเกิล ได้คิดค้นโครงการจิกซอว์ เพื่อขัดขวางการหาสมาชิกผ่านอินเตอร์เน็ตของกลุ่ม ISIS โดยจะวิเคราะห์คำสำคัญ และรูปแบบการค้นหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับ ISIS จากนั้นระบบจะประมวลผลข้อมูลทั้งหมด และจะส่งภาพ เว็บไซต์ หรือโฆษณา เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของผู้ใช้จากโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม ISIS  อย่างไรก็ตามโครงการจิกซอว์ไม่สามารถกำจัดโฆษณาชวนเชื่อของกลุ่ม ISIS ได้ทั้งหมด เนื่องจากการใช้อินเตอร์เน็ตในโลกอาหรับแตกต่างจากพื้นที่อื่น แต่ถือว่าเป็นวิธีการต่อต้านการก่อการร้ายที่มีความเสี่ยงต่ำและจะช่วยลดจำนวนคนจากโลกตะวันตกที่ไปเข้าร่วมได้มากขึ้น