แชร์โพสนี้

Moti เป็นหุ่นยนต์ตัวเล็ก ที่จะคอยช่วยเตือน รับรู้หรือให้กำลังใจเวลาออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้แสง เสียงและการสั่น นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันกำหนดความถี่และเวลาทำกิจกรรมได้ด้วย รวมทั้งมีแบบประเมินคอยวิเคราะห์ว่า ผู้ใช้ต้องการทำกิจกรรมไหนมากที่สุด เมื่อถึงเวลาทำกิจกรรมมันจะส่องแสงเตือน และเมื่อเริ่มทำกิจกรรมแล้ว เพียงแค่แตะเจ้า Moti เบาๆ มันก็จะส่งเสียงดีใจออกมา ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และ Moti