แชร์โพสนี้

Fabian Leendertz ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา สถาบัน Robert Koch ในเยอรมนี ตรวจพบ Bacillus cereus ซึ่งเป็นเชื้อโรคใหม่ ระหว่างการชันสูตรลิงชิมแปนซีตัวหนึ่ง โดยเชื้อชนิดนี้มี DNA ชนิดเดียวกับเชื้อแอนแทรกซ์รวมอยู่ด้วย จึงทำให้มีความรุนแรงมากกว่าเชื้อแอนแทรกซ์ ทั้งนี้การค้นพบเชื้อ Bacillus cereus ช่วยเน้นย้ำความสำคัญของการเฝ้าระวังเชื้อโรคอุบัติใหม่ เหมือนกับกรณี HIV และ Ebola ที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการติดเชื้อในสัตว์จำนวนไม่มาก