แชร์โพสนี้

นักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ คิดค้นกระบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายรูปแบบใหม่หรือ IVF ที่จะทำให้เด็กทารกมีพันธุกรรมของพ่อ แม่ และบุคคลที่สาม หากวิธีการ IVF ประสบความสำเร็จ จะช่วยให้เด็กที่จะเกิดมาในอนาคตเป็นโรคไมโทคอนเดรียผิดปกติ ในตอนนี้การทดลองประสบความสำเร็จอย่างสูง เพราะนักวิจัยพบว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์