แชร์โพสนี้

Hiroshi Yoshida และ Masahiro Ishigaki นักเศรษฐศาตร์จากมหาวิทยาลัย Tohoku พัฒนา “ปฏิทินระเบิดเวลาจำนวนประชากร” โดยใช้ข้อมูลจำนวนประชากร และอัตราการเกิดของญี่ปุ่นในปี 2557 และ 2558 โดยประเมินว่า ถ้าอัตราการเกิดยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ในอีก 1,750 ปีข้างหน้า จะไม่มีประชากรญี่ปุ่นเหลือแม้แต่คนเดียว ขณะที่สาเหตุของอัตราการเกิดที่ลดลง เกิดจากชาวญี่ปุ่นทำงานหนัก จนไม่สนใจเรื่องการแต่งงาน ญี่ปุ่นจึงต้องเพิ่มจำนวนประชากรให้ได้