แชร์โพสนี้

ความสวยงามของทิวทัศน์และวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่หุบเขาสปิติ บริเวณเทือกเขาหิมาลัย ของอินเดีย ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ unseen ที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น จนเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ตั้งแต่ การล็อกประตูบ้าน การแต่งตัว ถนนลาดยาง หรือแม้แต่แผงโซล่าร์เซลล์ รวมทั้งการเปลี่ยนบ้านให้เป็นโฮมสเตย์