แชร์โพสนี้

ชนชั้นกลางชาวเวเนซูเอลา ต้องทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนเองมากขึ้น หลังเผชิญปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ ภาวะความยากจน และราคาอาหารสัตว์เลี้ยงแพงขึ้นเฉลี่ย 60 บาทต่อครึ่งกิโลกรัม ซึ่งมากกว่ารายได้ขั้นต่ำต่อวัน นอกจากนี้ปัญหาอาหารสัตว์เลี้ยงแพง ยังส่งผลกระทบต่อสัตว์ในสวนสัตว์และสนามแข่งม้าอีกด้วย