แชร์โพสนี้

ชาวจีนที่มีฐานะยากจนหลายราย สั่งซื้อยา Gefinat ที่ใช้รักษาโรคมะเร็งจากอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ยาตัวนี้ผลิตที่อินเดียทำให้มีราคาถูกกว่า โดยชาวจีนที่สั่งซื้อจะนำแคปซูลมาประกอบเองตามคำแนะนำของสมาชิกในกลุ่มผู้นำเข้ายาทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้การผสมยาหรือนำเข้าตัวยาเอง มีความเสี่ยงว่าอาจได้ยาที่ไร้คุณภาพ อีกทั้งยังมีความผิดทางกฎหมายอีกด้วย