แชร์โพสนี้

Bearbot อุปกรณ์ขนาดเล็ก มีรูปร่างเหมือนหมีตัวน้อยสีดำ ที่รวบรวมรีโมทคอนโทรลของเครี่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ไว้ในตัวเดียวกัน สามารถส่งคำสั่งผ่านทาง Bluetooth, infrared และ Zigbee โดยไม่ต้องลุกไปกดปุ่มให้ยุ่งยาก นอกจากนี้ยังมี Mini Bearbot คอยขยายสัญญานอินฟราเรดให้กับตัวแม่ เมื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสั่งงานอยู่ไกลเกินไป