แชร์โพสนี้

เด็กสาววัยรุ่นช่วงอายุ 10 ถึง 15 ปี กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับความมั่นใจในตนเอง โดยวัฒนธรรมโซเชียลมีเดีย เพิ่มแรงแรงกดดันอย่างมากให้กับเด็กผู้หญิง วิธีการช่วยลดแรงกดดันคือ ผู้ปกครองต้องสอนให้เด็กรู้จักชื่นชมตัวเอง ผู้ปกครองจะต้องเป็นบุคคลตัวอย่างให้กับลูกๆ ผู้ปกครองควรรับฟังและเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้พูดคุยหรือได้ทำสิ่งต่างๆ โดยไม่ด่วนตัดสิน รวมถึงเพิ่มช่องทางการสื่อสารใหม่ๆ ถ้าเด็กไม่อยากพูดคุยด้วยตรงๆ