แชร์โพสนี้

รัฐบาลอินเดีย เปิดตัววีซ่านักลงทุนเพื่อดึงดูดนักลงทุนที่มีศักยภาพจากทั่วโลก โดยนักลุงทุนต่างชาติที่ลงทุนมากกว่า 1.5 ล้านดอลลาร์ในอินเดีย ในช่วง 18 เดือน หรือ 3.7 ล้านดอลลาร์ต่อปี และการลงทุนนั้นจะต้องสร้างงานให้คนอินเดียอย่างน้อย 20 คนในแต่ละปี จึงจะได้รับสถานะผู้อยู่อาศัยถาวร 10 ปี และสามารถนำไปต่ออายุได้ อีกทั้งจะทำให้ผู้ร่วมอยู่อาศัย สามารถหางานทำในอินเดียได้อย่างถูกกฎหมาย รวมถึงผู้ลงทุนสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้อีกด้วย